EN

Ứng dụng/ Ngành công nghiệp

Về phần cung cấp dụng cụ phẩm phẩm phẩm giá trị, chúng có một loạt phân tích kích cỡ hạt với các loại mẫu khác nhau phù hợp với các nhu cầu ứng dụng khác nhau của các công ty.Đạo cụ bao gồm một dải đo lường mở rộng của các hạt từ nanomet tới Milimét (hay micromét) và cung cấp đo đạc ngày-ra đáng tin cậy.TốtCác công cụ đã đóng một vai trò quan trọng trong việc phân tích kích thước hạt của các công ty này.


Các công cụ tìm ứng dụng trong những trường hợp sau đây:


  • No.9, Ganquan Road, Jinquan Industrial Park, Dandong, Liaoning, China.
    No.9, Ganquan Road, Jinquan Industrial Park, Dandong, Liaoning, China.
  • 86-415-6163800
    86-415-6163800