Ứng dụng/ngành công nghiệp


Bettersize Instruments Ltd cung cấp một loạt các thiết bị phân tích kích thước hạt với các loại mô hình khác nhau phù hợp với các yêu cầu ứng dụng khác nhau của các ngành công nghiệp. Các thiết bị bao gồm một phạm vi đo mở rộng của các hạt từ nanomet đến milimét (hoặc micromet) và cung cấp phép đo đáng tin cậy hàng ngày. Thiết bị Bettersize đã đóng một vai trò quan trọng để phân tích kích thước hạt của các ngành công nghiệp này.

 
Những thiết bị này có thể được tìm thấy trong các lĩnh vực ứng dụng sau:
  • No.9, Ganquan Road, Jinquan Industrial Park, Dandong, Liaoning, China.
    No.9, Ganquan Road, Jinquan Industrial Park, Dandong, Liaoning, China.
  • 86-415-6163800
    86-415-6163800