Phân tích hóa học

Thiết bị Bettersize là các công cụ cần thiết để kiểm tra kích thước hạt và phân tích hình dạng hạt của tất cả các loại chất lơ lửng. Tiêu chuẩn quốc tế, hiệu suất cao và độ chính xác, máy phân tích kích thước hạt Bettersize sẽ giúp bạn tin tưởng hơn cho thử nghiệm phân tích kích thước hạt của ngành công nghiệp hóa chất.


Các hóa chất nông nghiệp dựa trên nước thân thiện với môi trường như các chất huyền phù và nhũ tương đang dẫn đầu hướng phát triển của công thức chuẩn bị hóa chất nông nghiệp. Kích thước hạt và sự phân bố của các hạt hóa học có trong các chế phẩm có liên quan trực tiếp đến liều lượng, hiệu quả, tính đồng nhất và lượng dư của hóa chất nông nghiệp. Các thông số chính như phân bố kích thước hạt, kích thước hạt trung bình (D50), đo kích thước hạt D90, phân tích kích thước hạt D10, kích thước hạt trung bình và kích thước hạt biên và các thông số chính khác cho biết kích thước của các hạt thuốc trừ sâu ban đầu được phân hủy từ các công thức dựa trên nước, là dữ liệu quan trọng để đảm bảo chất lượng của hóa chất nông nghiệp.


Về mặt phát triển công thức hóa học và phân tích sản phẩm, thiết bị  Bettersize cung cấp các thông số quan trọng chính xác và khoa học. Các chất lơ lửng có đường kính hạt nhỏ và phân bố kích thước hạt trong vòng 0,1 - 10μm hoặc đối với các hạt hóa học có đường kính hạt lớn và phân bố kích thước hạt trong vòng 50-800μm, chúng tôi có thể cung cấp dữ liệu với độ lặp lại và độ chính xác vượt trội.


Hướng đến các yêu cầu đặc biệt của ngành hóa chất nông nghiệp, thiết bị  phân tích hạt laser Bettersize đáp ứng nhu cầu đo lường của huyền phù dầu và nước, với phạm vi đo bao gồm hầu hết tất cả các công thức hóa học.

  • No.9, Ganquan Road, Jinquan Industrial Park, Dandong, Liaoning, China.
    No.9, Ganquan Road, Jinquan Industrial Park, Dandong, Liaoning, China.
  • 86-415-6163800
    86-415-6163800