Xi măng

Thiết bị Bettersize cung cấp phân phối kích thước hạt và dữ liệu thuộc tính vật lý của sản phẩm xi măng.


Sản xuất xi măng là một ngành tiêu thụ năng lượng cao điển hình, và quá trình nghiền bột là yếu tố chính trong tiêu thụ năng lượng của nó. Đối với sản xuất xi măng, tối ưu hóa quá trình nghiền bột và giảm mài quá mức là biện pháp hiệu quả để giảm tiêu thụ năng lượng, giảm ô nhiễm, tăng sản xuất và đảm bảo chất lượng.


Kích thước hạt và hình dạng hạt của xi măng có các tác động sau đến hiệu suất của sản phẩm cuối cùng:


● Cường độ xi măng trong vòng 3 ngày: Để đáp ứng các yêu cầu về cường độ xi măng trong vòng 3 ngày, các hạt 1-3m phải được giảm càng nhiều càng tốt để cải thiện tính lưu động của bùn xi măng. Trong quá trình kiểm tra kích thước hạt, nếu hàm lượng hạt 1-3μm vượt quá 10%, nó sẽ không chỉ lãng phí tiền cho quá trình nghiền quá mức mà còn làm giảm chất lượng xi măng và khối lượng sản xuất.


● Cường độ xi măng trong vòng 28 ngày: Cường độ xi măng trong vòng 28 ngày chủ yếu phụ thuộc vào kích thước hạt 3-3232m. Khối lượng hạt càng lớn trong phạm vi kích thước 3-32μm (thường là 70%), xi măng càng mạnh. Các hạt mịn quá mức (<3μm) sẽ khiến xi măng bị quá nóng và nứt trong quá trình thiết lập, trong khi các hạt thô không đóng góp vào cường độ và lãng phí nguyên liệu thô. Thông qua thử nghiệm kích thước hạt, kích thước hạt 3-32μm có thể được tối ưu hóa bằng cách điều chỉnh phân loại và vật liệu nghiền, điều này có thể cải thiện hơn nữa chất lượng và hiệu quả sản xuất của xi măng.


● Hình dạng hạt: Thông số hình cầu của các hạt xi măng đóng một vai trò quan trọng trong thời gian đông cứng, cường độ và tính lưu động của xi măng.


● Việc sử dụng kích thước hạt, hình dạng hạt và công cụ phân tích đặc tính bột của Bettersize, có thể kiểm soát và tối ưu hóa quy trình nghiền bột và cung cấp cho bạn dữ liệu nghiên cứu và giải pháp xử lý.


  • No.9, Ganquan Road, Jinquan Industrial Park, Dandong, Liaoning, China.
    No.9, Ganquan Road, Jinquan Industrial Park, Dandong, Liaoning, China.
  • 86-415-6163800
    86-415-6163800