Pin / Pin nhiên liệu

Các thiết bị Bettersize cung cấp phân phối kích thước hạt, mật độ khối, mật độ khối bột và dữ liệu thuộc tính vật lý khác của vật liệu catốt và cực dương để góp phần phát triển công nghệ và cải thiện hiệu suất của pin nhiên liệu.


Ngành công nghiệp pin nhiên liệu với các hợp chất lithium và than chì làm vật liệu catốt và cực dương tương ứng đang phát triển nhanh chóng, và hiệu suất của các pin nhiên liệu này được xác định bởi sự phân bố kích thước hạt và đặc điểm hình dạng hạt của vật liệu cực dương và cực âm của chúng. Vì vậy,xác định kích thước hạt là rất quan trọng đối với ngành công nghiệp pin nhiên liệu. Kích thước hạt của vật liệu catốt lithium sắt phốt phát (LiFePO4) thường trong vòng 0,3-15μm, và kích thước hạt của than chì vật liệu cực dương phải trong vòng 3-20μm, do đó đảm bảo rằng càng nhiều bột càng tốt trong cùng một thể tích để đạt được sức mạnh lớn nhất. Hệ thống phân tán ướt kích thước hạt Bettersize và phân tích đặc tính bột được sử dụng trong phát triển sản phẩm, sản xuất, kiểm soát chất lượng và các giai đoạn khác của sản xuất các hợp chất lithium và vật liệu than chì.


Thiết bị phân tích kích thước hạt Bettersize có thể giúp bạn thực hiện:

● Cải thiện tính ổn định và chất lượng của vật liệu catốt và cực dương với các công thức khác nhau.

● Cải thiện dung lượng của các sản phẩm pin.

● Đảm bảo tính nhất quán của pin nhiên liệu.

● vật liệu Đo bao gồm phosphate lithium sắt, lithium cobalt oxide, lithium carbonate, coban-niken-mangan liệu ternary cathode, coban oxit, lithium mangan oxit, lithium niken coban mangan oxit, bột mangan, điện dioxide mangan, bột graphite, niken hydroxit, bột than chì biến tính và các vật liệu khác bằng cách đo hạt.  • No.9, Ganquan Road, Jinquan Industrial Park, Dandong, Liaoning, China.
    No.9, Ganquan Road, Jinquan Industrial Park, Dandong, Liaoning, China.
  • 86-415-6163800
    86-415-6163800