EN

Nhựa và Polymer

Các thiết thiết thiết cung cấp phân tích của quy mộ tống động của các tác Pháp và Polymer.

TốtBộ phân tích hạt lasercó thể cung cấp mô tả chất dẻo và Polymer.

Kích thước hạt của bột đóng một vai trò quan trọng trong việc vận hành sản phẩm chất dẻo và polymer.Ví dụ, với chất nhựa bằng cách hấp thụ chất dẻo, khả năng hấp thụ của chất dẻo tốt chừng nào nó có kích thước hạt nhỏ và lượng hạt nhỏ, các hạt chất dẻo sẽ dễ vỡ và tan chảy hơn, dẫn đến khả năng xử lý mềm xuất sắc.Thêm vào đó, khi kích thước hạt của chất liệu nhựa đạt đến mức vi-đa hay na-đô-tơ siêu tốt, thêm chất lấp lánh bằng nhựa sẽ cải thiện sức mạnh tác động, độ bền, độ kéo giãn và các tính chất cơ khí cơ khí khác cùng lúc.Phân tích kích thước hạt đã trở thành một bước quan trọng trong việc kiểm soát nghiên cứu và quá trình sản xuất của ngành sản xuất chất dẻo.

Hệ thống phân tích hình dạng và kích cỡ hạt tốt hơn có thể giúp bạn:

Độ phân chia dạng hạt nhân
Độ bão hoà và phân tích phòng thí nghiệm đầu tiên
Độ mài mòn:
Độ lớn:
Độ khẩn cấp cao:

  • No.9, Ganquan Road, Jinquan Industrial Park, Dandong, Liaoning, China.
    No.9, Ganquan Road, Jinquan Industrial Park, Dandong, Liaoning, China.
  • 86-415-6163800
    86-415-6163800