Nhựa và Polyme

Thiết bị Bettersize cung cấp phân tích kích thước hạt của các sản phẩm nhựa và polymer.


Thiết bị phân tích kích thước hạt laser Bettersize có thể cung cấp đặc tính của nhựa và polyme.


Kích thước hạt của bột đóng vai trò quan trọng trong hiệu suất của các sản phẩm nhựa và polymer. Ví dụ, đối với nhựa PVC sử dụng phương pháp huyền phù, chất hóa dẻo có hiệu suất hấp thụ tốt, miễn là nó có kích thước hạt nhỏ và phân bố kích thước hạt hẹp. Do đó, các hạt vật liệu dẻo có nhiều khả năng bị vỡ và tan chảy, dẫn đến tính lưu động xử lý tuyệt vời. Ngoài ra, khi kích thước hạt của chất độn nhựa (như chất độn siêu mịn) đạt đến mức micron hoặc nanomet, việc thêm chất độn nhựa vào nhựa sẽ đồng thời cải thiện độ bền va đập, độ bền kéo, độ giãn dài khi đứt và các tính chất cơ học khác. Do đó, phân tích kích thước hạt đã trở thành một bước quan trọng trong quá trình nghiên cứu và kiểm soát quá trình sản xuất của ngành nhựa.


Hệ thống phân tích hình dạng và kích thước hạt Bettersize có thể giúp bạn:


● Cung cấp nhanh chóng kích thước hạt và phân bố hình dạng hạt của chất độn

● Tham gia vào quá trình trùng hợp ban đầu và phân tích phòng thí nghiệm

● Dự đoán hiệu suất gia công

● Kiểm tra hiệu suất sử dụng cuối cùng

● Hiểu hoặc dự đoán các tính chất vật liệu của toàn bộ quá trình vòng đời


  • No.9, Ganquan Road, Jinquan Industrial Park, Dandong, Liaoning, China.
    No.9, Ganquan Road, Jinquan Industrial Park, Dandong, Liaoning, China.
  • 86-415-6163800
    86-415-6163800