EN

Khoa học đất và kỷ niệm

Dụng cụ cải thiện cung cấp dữ liệu phân tích kích cỡ hạt và lượng cát của mẫu đất và cặn.

Phân chia kích thước hạt là một phương pháp được chấp nhận rộng rãi để xác định cấu trúc đất, và nó cũng thường được dùng để phân loại họa tiết cho công nghệ nông nghiệp.Nó đã trở thành một tập trung nghiên cứu trong những lĩnh vực liên quan để ước tính các thuộc tính thủy lực khác của đất dựa trên phân phối kích thước hạt.

Hơn nữa kiến thức về kích thước lượng hạt nhân và khả năng Zeta của các hạt có thể giúp dự đoán vận động của các hạt silt và đất sét nhỏ và sự tạo ra các bờ cát nơi các dòng sông gặp biển.

Các công cụ tốt hơn có thể giúp cậu tìm hiện nhanh động của động vật và hình a hình ảnh dạng của một loài độ vật và hình a hình thực hiện tự phẩ

Dùng phương pháp đo lường này để:
*96799; mau chóng xác định chất đất sét, bao cát và phân loại họa tiết
Độ phân tán tương tác giữa các hạt
*96799; Xác nhận tích tụ lượng tử, tính xốp và dễ chịu
Độ lớn:

  • No.9, Ganquan Road, Jinquan Industrial Park, Dandong, Liaoning, China.
    No.9, Ganquan Road, Jinquan Industrial Park, Dandong, Liaoning, China.
  • 86-415-6163800
    86-415-6163800