Bảng sản xuất

Văn hóa công ty

Nhiệm vụ và chiến lược của công ty

 • Sứ mệnh

  Become the world leading particle sizing and characterization instrument supplier and research center.

  • Khách hàng trọng điểm
  • Đầu tư mạnh vào các kỹ thuật và sản phẩm sáng tạo
  • Cung cấp công nghệ giá cả phải chăng với chất lượng cao

Bettersize Business Journey So Far

 • No.9, Ganquan Road, Jinquan Industrial Park, Dandong, Liaoning, China.
  No.9, Ganquan Road, Jinquan Industrial Park, Dandong, Liaoning, China.
 • 86-415-6163800
  86-415-6163800