EN
Bảng sản xuất

CÔNG TY

Văn hóa công ty

Nhiệm vụ và chiến lược của công ty

 • Sứ mệnh

  Become the world leading particle sizing and characterization instrument supplier and research center.

 • Chiến lược

  • Khách hàng trọng điểm
  • Đầu tư mạnh vào các kỹ thuật và sản phẩm sáng tạo
  • Cung cấp công nghệ giá cả phải chăng với chất lượng cao

Bettersize đã phát triển liên tục từ năm 1995.

  • 160 nhân viên toàn thời gian
  • 6 phòng thí nghiệm khu vực và trung tâm dịch vụ tại Trung Quốc
  • 25% nhân viên tham gia vào R & D
  • Fve dòng sản phẩm chính và hơn 35 mô hình.
  • Thiết bị đo kích thước & hình dạng hạt, đặc tính bột và giám sát môi trường PM 2.5.
  • Thị phần số 1 tại Trung Quốc trong tám năm liên tiếp (2011-2018).
  • Đã cài đặt hơn 11.000 bộ máy cho ~ 9.500 khách hàng trên toàn thế giới.
{n.title}

Dấu chân toàn cầu

Dấu chân toàn cầu
 • Dấu chân toàn cầu Phòng thí nghiệm khu vực Hoa Kỳ Phòng thí nghiệm khu vực Hoa Kỳ
 • Dấu chân toàn cầu Phòng thí nghiệm trung ương châu Âu Phòng thí nghiệm trung ương châu Âu
 • Dấu chân toàn cầu Trung tâm R & D của Trụ sở chính Trung Quốc Trung tâm R & D của Trụ sở chính Trung Quốc
 • Dấu chân toàn cầu
 • Dấu chân toàn cầu
 • Dấu chân toàn cầu
 • Dấu chân toàn cầu
 • Dấu chân toàn cầu
 • 8 phòng thí nghiệm khu vực
 • 18 nhà phân phối và đại lý bán hàng
 • Hơn 1.000 khách hàng nước ngoài
 • Trung tâm R & D tại Trung Quốc

Phòng thí nghiệm khu vực

 • Phòng thí nghiệm khu vực
 • Phòng thí nghiệm khu vực
 • Phòng thí nghiệm khu vực
 • Phòng thí nghiệm khu vực
 • Phòng thí nghiệm khu vực
 • Phòng thí nghiệm khu vực

8 phòng thí nghiệm khu vực cung cấp dịch vụ nghiên cứu và bảo trì mẫu cho hơn 1.000 khách hàng

 • No.9, Ganquan Road, Jinquan Industrial Park, Dandong, Liaoning, China.
  No.9, Ganquan Road, Jinquan Industrial Park, Dandong, Liaoning, China.
 • 86-415-6163800
  86-415-6163800