Để lại tin nhắn cho chúng tôi:

Trụ sở chính

Dấu chân toàn cầu

Dấu chân toàn cầu
 • Dấu chân toàn cầu Phòng thí nghiệm khu vực Hoa Kỳ Phòng thí nghiệm khu vực Hoa Kỳ
 • Dấu chân toàn cầu Phòng thí nghiệm trung ương châu Âu Phòng thí nghiệm trung ương châu Âu
 • Dấu chân toàn cầu Trung tâm R & D của Trụ sở chính Trung Quốc Trung tâm R & D của Trụ sở chính Trung Quốc
 • Dấu chân toàn cầu
 • Dấu chân toàn cầu
 • Dấu chân toàn cầu
 • Dấu chân toàn cầu
 • Dấu chân toàn cầu
 • 8 phòng thí nghiệm khu vực
 • 18 nhà phân phối và đại lý bán hàng
 • Hơn 1.000 khách hàng nước ngoài
 • Trung tâm R & D tại Trung Quốc
 • No.9, Ganquan Road, Jinquan Industrial Park, Dandong, Liaoning, China.
  No.9, Ganquan Road, Jinquan Industrial Park, Dandong, Liaoning, China.
 • 86-415-6163800
  86-415-6163800