EN
 • BeDensi B1
 • BeDensi B1
 • BeDensi B1
 • BeDensi B1
 • BeDensi B1

BeDensi B1

Bulk Density Tester

Thiết bị kiểm tra mật độ khối BeDensi B1 áp dụng phương pháp lắng đọng tự nhiên. Tiêu chuẩn sản xuất của nó đáp ứng tiêu chí GB / T16913.3-1997- Phần III: Xác định mật độ khối.
Đo lường: Mật độ khối
Mẫu thử: trừ bột kim loại
Công nghệ: lắng đọng tự nhiên

Sự khái quát

 • Công nghệ
 • Yêu cầu
 • No.9, Ganquan Road, Jinquan Industrial Park, Dandong, Liaoning, China.
  No.9, Ganquan Road, Jinquan Industrial Park, Dandong, Liaoning, China.
 • 86-415-6163800
  86-415-6163800