EN
 • BeDensi B1
 • BeDensi B1
 • BeDensi B1
 • BeDensi B1
 • BeDensi B1

BeDensi B1

Yes, yes.

Hệ thống kiểm tra mật độ lượng lớn của Bebelis B1 sử dụng phương pháp cung khai thác tự nhiên.Giá trị sản xuất của nó đáp ứng yêu cầu của GB / T16913.3-1997- Phần III: Số lượng lớn.
 • Trọng lượng: mật độ Bulk
 • Thử nghiệm: trừ bột kim loại
 • Công nghệ: khai khoáng

Tổng quan

 • Công nghệ
 • Yêu cầu
 • No.9, Ganquan Road, Jinquan Industrial Park, Dandong, Liaoning, China.
  No.9, Ganquan Road, Jinquan Industrial Park, Dandong, Liaoning, China.
 • 86-415-6163800
  86-415-6163800