• BeDensi B1
 • BeDensi B1
 • BeDensi B1
 • BeDensi B1
 • BeDensi B1
Manual Operation Bulk Density Tester

Máy kiểm tra mật độ khối BeDensi B1 chủ oàn toàn phù hợp với GB/T16913.3-1997- Phần III: Xác định yếu được sử dụng để phân tích mật độ khối cho các loại bột khác nhau (trừ bột kim loại), áp dụng phương pháp lắng đọng tự nhiên. Hoàn toàn phù hợp với GB/T16913.3-1997- Phần III: Xác định mật độ khối.

BeDensi B1

Thiết bị kiểm tra mật độ khối BeDensi B1 áp dụng phương pháp lắng đọng tự nhiên. Tiêu chuẩn sản xuất của nó đáp ứng tiêu chí GB / T16913.3-1997- Phần III: Xác định mật độ khối.
Đo lường: Mật độ khối
Mẫu thử: trừ bột kim loại
Công nghệ: lắng đọng tự nhiên

Sự khái quát

 • Công nghệ
 • Yêu cầu
 • No.9, Ganquan Road, Jinquan Industrial Park, Dandong, Liaoning, China.
  No.9, Ganquan Road, Jinquan Industrial Park, Dandong, Liaoning, China.
 • 86-415-6163800
  86-415-6163800