• BeDensi B1-S
 • BeDensi B1-S
 • BeDensi B1-S
 • BeDensi B1-S
Manual Operation Metal Powder Bulk Density Tester

Sử dụng phương pháp công suất Scott để đo mật độ khối của các loại bột kim loại khác nhau, máy kiểm tra mật độ khối BeDensi B1-S đã được nhiều ngành công nghiệp lựa chọn. Tiêu chuẩn sản xuất của máy kiểm tra mật độ khối BeDensi B1-S phù hợp với ISO 3923/2.

BeDensi B1-S

Máy đo mật độ khối BeDensi B1-S sử dụng phương pháp máy đo công suất Scott để đo mật độ khối của các loại bột kim loại khác nhau. Tiêu chuẩn sản xuất của thiết bị kiểm tra mật độ khối BeDensi B1-S đáp ứng tiêu chí GB/Jig60-1985 (ISO 3923/2).
 • Đo lường: Mật độ khối
 • Mẫu thử: bột kim loại
 • Công nghệ: Máy đo công suất Scott

Sự khái quát

 • Công nghệ
 • Yêu cầu
 • No.9, Ganquan Road, Jinquan Industrial Park, Dandong, Liaoning, China.
  No.9, Ganquan Road, Jinquan Industrial Park, Dandong, Liaoning, China.
 • 86-415-6163800
  86-415-6163800