EN
 • BeDensi T Series
 • BeDensi T Series
 • BeDensi T Series
 • BeDensi T Series
 • BeDensi T Series

BeDensi T Series

Máy đo độ dày

Đơn vị tổ chức băng thể hình Densi T bao gồm Bek T1 (một trụ), Beki 2 (hai bình) và Beki T3 (ba cái bình).2 và T3 có thể đo đồng thời độ cao của băng cho mẫu bột 2 hay 3.

Trình phân tích mật độ lượng vòi hàng loạt của hãng đỗ Densi T có khả năng đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO3339: 1993 và Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ

Tổng quan

 • Tính năng
 • Công nghệ
 • Yêu cầu
 • No.9, Ganquan Road, Jinquan Industrial Park, Dandong, Liaoning, China.
  No.9, Ganquan Road, Jinquan Industrial Park, Dandong, Liaoning, China.
 • 86-415-6163800
  86-415-6163800