EN
 • BeDensi T Series
 • BeDensi T Series
 • BeDensi T Series
 • BeDensi T Series
 • BeDensi T Series

BeDensi T Series

Tapped Density Meter

BeDensi T series Thiết bị đo mật độ khai thác bao gồm BeDensi T1 (một xi lanh), BeDensi T2 (hai xi lanh) và BeDensi T3 (ba xi lanh). T2 và T3 có thể đo mật độ khai thác cho 2 hoặc 3 mẫu bột cùng một lúc.

Máy phân tích mật độ khai thác BeDensi T tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế ISO3953: 1993 và các quy định về kiểm tra mật độ khai thác Dược điển Hoa Kỳ.

Sự khái quát

 • Nét đặc trưng
 • Công nghệ
 • Yêu cầu
 • No.9, Ganquan Road, Jinquan Industrial Park, Dandong, Liaoning, China.
  No.9, Ganquan Road, Jinquan Industrial Park, Dandong, Liaoning, China.
 • 86-415-6163800
  86-415-6163800