• Bettersizer 2600
 • Bettersizer 2600
 • Bettersizer 2600
 • Bettersizer 2600
 • Bettersizer 2600
 • Bettersizer 2600
 • Bettersizer 2600
 • Bettersizer 2600
 • Bettersizer 2600

Bettersizer 2600

Thiết bị phân tích kích thước hạt bằng nhiễu xạ laser(với tán sắc ướt và khô)

Thiết bị phân tích kích thước hạt laser tích hợp và mạnh mẽ, Bettersizer 2600, có thể mang lại kết quả đo kích thước hạt đáng tin cậy từ subicron đến milimet. Được thúc đẩy bởi hệ thống quang học cải tiến và Quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOP), thiết bị  phân tích kích thước hạt khô và ướt Bettersizer 2600 đạt được sự cân bằng giữa hiệu suất, khả năng hoạt động, chi phí bảo trì và lợi nhuận.

• Đo lường: Kích thước hạt
• Phạm vi kích thước hạt:
Phân tán ướt: 0,02 đến 2600μm
Phân tán khô: 0,1 đến 2600μm
• Loại phân tán: Ướt và Khô
• Công nghệ: Nhiễu xạ tia laser
• Đo lường chính xác cả hạt lớn và hạt nhỏ trong phạm vi rộng nhất bằng công nghệ mới được cấp bằng sáng chế sử dụng cả hệ thống quang Fourier và Reverse Fourier
• Băng ghế quang với 92 máy dò có phạm vi góc 0,016° - 165°
• Phân tán ướt và / hoặc khô tùy chọn
• Mô-đun phân tán khô khối lượng nhỏ cho số lượng mẫu nhỏ, đặc biệt đối với các mẫu dược phẩm hoặc mẫu có giá trị trong thời gian ngắn
• Dễ dàng và nhanh chóng để chuyển đổi giữa các mô-đun phân tán
• Dễ dàng thực hiện, tạo và sử dụng Quy trình vận hành tiêu chuẩn cho các vật liệu mới
• Tự động căn chỉnh hệ thống quang học
• Phần mềm điều hành thân thiện, dễ học

Tài liệu tải về
Yêu cầu DemoMô-đun phân tán mẫu

BT-802

Mô-đun khối lượng nhỏ

BT-902

BT-903

Phân tán mẫu

Phân tán mẫu ướt

Ướt phân tán mẫu khối lượng nhỏ

Phân tán mẫu khô

Phân tán mẫu khối lượng nhỏ khô

Mô-đun phân tán
Kết hợp với thiết bị chính
BT-903 Combine with Main Device

Âm lượng

600ml

8ml, 0,005g-0,1g

0,2g-10g 

0,05g-1g

Tự động hóa

Hoàn toàn tự động

Hoàn toàn tự động

Hoàn toàn tự động

Hoàn toàn tự động


Sự khái quát

 • Nét đặc trưng
 • Hiệu suất
 • Công nghệ
 • Thông số kỹ thuật
 • Yêu cầu
 • No.9, Ganquan Road, Jinquan Industrial Park, Dandong, Liaoning, China.
  No.9, Ganquan Road, Jinquan Industrial Park, Dandong, Liaoning, China.
 • 86-415-6163800
  86-415-6163800