EN
 • BeVision D2
 • BeVision D2
 • BeVision D2
 • BeVision D2
 • BeVision D2

BeVision D2

Trình phân tích hạt động với độ tiêu hủy khô

Máy phân tích hình ảnh tử BeVision D2 (phân tích hình dạng phân tử hạt) là một bộ phân tích hình ảnh siêu nhỏ và phân tích hình dạng hạt nhân để đo lường không hủy diệt các hạt lớn và các vật liệu thuốc súng của dải mm.Máy quay CCD với phần mềm đa mạch nhanh chóng xác định các hạt và đạt được kết quả đo chuẩn và ổn định.
 • Kiểu định dạng: hình hạt, kích cỡ hạt
 • Phạm vi kích cỡ hạt:
  Khô: 30 181;là từ 10000* 181;. m
 • Chia khô
 • Công nghệ: Tưởng tượng tự động

Tổng quan

 • Tính năng
 • Hiệu suất
 • Công nghệ
 • Đặc điểm kỹ thuật
 • Yêu cầu
 • No.9, Ganquan Road, Jinquan Industrial Park, Dandong, Liaoning, China.
  No.9, Ganquan Road, Jinquan Industrial Park, Dandong, Liaoning, China.
 • 86-415-6163800
  86-415-6163800