• BeVision D2
 • BeVision D2
 • BeVision D2
 • BeVision D2
 • BeVision D2

BeVision D2

Thiết bị phân tích hình ảnh năng động kích thước hạt phân tán khô

Thiết bị phân tích hình ảnh hạt BeVision D2 (máy phân tích hình dạng hạt) là máy phân tích kích thước hạt hình ảnh siêu nhỏ và máy phân tích hình dạng hạt để đo lường không phá hủy các hạt thô và vật liệu bột phạm vi milimet. Máy ảnh CCD tốc độ cao của BeVision D2 và phần mềm đa luồng xác định các hạt và thu được kết quả đo ổn định và chính xác.

• Loại đo lường: hình dạng hạt; kích thước hạt
• Phạm vi kích thước hạt: Khô: 30µm đến 10000µm.
• Phân tán khô;
• Công nghệ: Hình ảnh tự động
Tài liệu tải về
Yêu cầu DemoSự khái quát

 • Nét đặc trưng
 • Hiệu suất
 • Công nghệ
 • Thông số kỹ thuật
 • Yêu cầu
 • No.9, Ganquan Road, Jinquan Industrial Park, Dandong, Liaoning, China.
  No.9, Ganquan Road, Jinquan Industrial Park, Dandong, Liaoning, China.
 • 86-415-6163800
  86-415-6163800