EN
 • BT-Online1
 • BT-Online1
 • BT-Online1
 • BT-Online1
 • BT-Online1

BT-Online1

Bộ phân tích hạt nhân mạng

T-Online1 Bộ phân tích kích cỡ hạt nhân trực tuyến là một hệ thống giám sát kích cỡ hạt kích cỡ tử cho việc theo dõi và kiểm soát kích cỡ hạt nhân thời gian thực trong các hãng sản xuất bột.Được lái theo quy trình thao tác chuẩn (SOP) nó tự động lấy mẫu, biện pháp, thu hồi và xử lý dữ liệu trực tiếp từ đường ống cung cấp kích cỡ hạt 24-giờ để phát hiện và kiểm soát các đường sản xuất bột khô khác nhau.
 • Trọng lượng: Kích cỡ hạt
 • Tốc độ kích cỡ hạt: 0.1 đến 1000181;. m
 • Kiểu hư hỏng: Khô
 • Công nghệ: nhiễu laser

Tổng quan

 • Tính năng
 • Hiệu suất
 • Công nghệ
 • Đặc điểm kỹ thuật
 • Yêu cầu
 • No.9, Ganquan Road, Jinquan Industrial Park, Dandong, Liaoning, China.
  No.9, Ganquan Road, Jinquan Industrial Park, Dandong, Liaoning, China.
 • 86-415-6163800
  86-415-6163800