EN
 • Nanoptic 90
 • Nanoptic 90
 • Nanoptic 90
 • Nanoptic 90

Nanoptic 90

Bộ phân tích siêu thước DL

Nam giác 90 là một phân tích kích cỡ hạt na dựa trên lớp phân tách DL (Dynamic 160; Light Scađâu).Nó có thể đo được các vật liệu nano đến từng na-đô.Thiết bị laze đỡ đầu với năng lượng lớn, cung cấp độ mạnh ánh sáng ổn định và tuổi thọ dài, trong khi mối liên hệ với kênh 1000 và ống quang nhạy cảm có kết quả đo lường với độ lặp tự động cao và độ chính xác cao.

 • Trọng lượng: Kích cỡ hạt
 • Phạm vi kích cỡ hạt: 1 đến 9500nm
 • Kiểu hư hỏng: ướt
 • Công nghệ: nhiễu ánh sáng động (DLS)

Tổng quan

 • Tính năng
 • Công nghệ
 • Đặc điểm kỹ thuật
 • Yêu cầu
 • No.9, Ganquan Road, Jinquan Industrial Park, Dandong, Liaoning, China.
  No.9, Ganquan Road, Jinquan Industrial Park, Dandong, Liaoning, China.
 • 86-415-6163800
  86-415-6163800