EN
Bảng sản xuất
 • PowderPro A1
 • PowderPro A1
 • PowderPro A1
 • PowderPro A1
 • PowderPro A1
 • PowderPro A1

PowderPro A1

Máy kiểm tra đặc tính bột tự động

Mô hình PowderPro A1 có thể tự động phân tích các đặc tính của bột như Angle of Repose, Angle of Fall, Angle of Spatula, Mật độ khối và Mật độ khai thác của nhiều loại vật liệu bột. Công nghệ hình ảnh ứng dụng được điều khiển tự động bởi PAD hoặc Ứng dụng Android, PowderPro A1 là một công cụ thiết yếu để nghiên cứu và đánh giá vật liệu bột.

Automatic Powder Characteristics Tester


Sự khái quát

 • Nét đặc trưng
 • Hiệu suất
 • Công nghệ
 • Thông số kỹ thuật
 • Yêu cầu
 • No.9, Ganquan Road, Jinquan Industrial Park, Dandong, Liaoning, China.
  No.9, Ganquan Road, Jinquan Industrial Park, Dandong, Liaoning, China.
 • 86-415-6163800
  86-415-6163800