EN
Bảng sản xuất
 • PowderPro A1
 • PowderPro A1
 • PowderPro A1
 • PowderPro A1
 • PowderPro A1
 • PowderPro A1

PowderPro A1

KCharselect unicode block name

PowsPro A1 tự động phân tích các tính chất trong bột như Góc of Reposese, Góc of Fall, Góc của Sparula, Bulk Density, và Tapded Density of a range of powd material.Công nghệ hình ảnh ứng dụng tự động được kiểm soát bởi PAD hay Android App, Pro A1 là một công cụ thiết yếu để nghiên cứu và đánh giá các chất liệu bột.

Automatic Powder Characteristics Tester


Tổng quan

 • Tính năng
 • Hiệu suất
 • Công nghệ
 • Đặc điểm kỹ thuật
 • Yêu cầu
 • No.9, Ganquan Road, Jinquan Industrial Park, Dandong, Liaoning, China.
  No.9, Ganquan Road, Jinquan Industrial Park, Dandong, Liaoning, China.
 • 86-415-6163800
  86-415-6163800