EN
 • PowderPro M1
 • PowderPro M1
 • PowderPro M1
 • PowderPro M1

PowderPro M1

Kỹ sư thuốc súng

PowsPro M16 là phiên bản cơ bản của bột Pro A1.Nó có thể thực hiện cùng một thước đo và phân tích bột Pro A1 qua thủ tục.PowsPro M16 được sử dụng rộng trong lĩnh vực giáo dục.
Tổng quan

 • Tính năng
 • Công nghệ
 • Đặc điểm kỹ thuật
 • Yêu cầu
 • No.9, Ganquan Road, Jinquan Industrial Park, Dandong, Liaoning, China.
  No.9, Ganquan Road, Jinquan Industrial Park, Dandong, Liaoning, China.
 • 86-415-6163800
  86-415-6163800