EN
 • PowderPro M1
 • PowderPro M1
 • PowderPro M1
 • PowderPro M1

PowderPro M1

Máy kiểm tra đặc tính bột thủ công

PowderPro M1 là phiên bản cơ bản của PowderPro A1. Nó có thể thực hiện phép đo và phân tích tương tự PowderPro A1 thông qua quy trình thủ công. PowderPro M1 được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực giáo dục.

Sự khái quát

 • Nét đặc trưng
 • Công nghệ
 • Thông số kỹ thuật
 • Yêu cầu
 • No.9, Ganquan Road, Jinquan Industrial Park, Dandong, Liaoning, China.
  No.9, Ganquan Road, Jinquan Industrial Park, Dandong, Liaoning, China.
 • 86-415-6163800
  86-415-6163800