EN

Thiết bị phân tích kích thước hạt laser

Model Measurement Range
Bettersizer S3 Plus Bettersizer S3 Plus 0.01-3500 μm particle size
2-3500 μm particle shape
Bettersizer S3 Bettersizer S3 0.01-3500 μm particle size
100-3500 μm particle shape
Bettersizer 2600 Bettersizer 2600 0.02-2600 μm (wet) 0.1-2600 μm (dry)
Bettersizer ST Bettersizer ST 0.1-1000 μm
BT-Online1 BT-Online1 0.1-1000 μm
Nanoptic 90 Nanoptic 90 1-9500 nm
Dual Lenses Single Lens Particle Shape Wet Dispersion Wet Small Volume Dispersion Organic solvent Dispersion Dry Dispersion Dry Small Volume Dispersion Integrated Model Accuracy Calibration Automatic Test Automatic Circulation Automatic Dispersion Automatic Water Supply& Drainage Automatic Cleaning Automatic Alignment GMP CE Certification 21 CFR Part 11
YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES
YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES
YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES
YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES
YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES
YES YES YES YES DLS technology YES YES YES

Thiết bị phân tích kích thước hạt và hình dạng

Model Measurement Range
BeVision D2 BeVision D2 2-3500 μm (wet)
30-10000 μm (dry)
BeVision W1 BeVision W1 4-400 μm
BeVision M1 BeVision M1 1-10000 μm
BeVision S1 BeVision S1 1-3000 μm
Dynamic Imaging Static Imaging Scan Imaging Panoramic Imaging Dry Measurement High Speed CCD Sheath Flow Technology Telecentric Lens Microscope Accuracy Calibration Automatic Analysis Length-radius Ratio Circularity Radius-thickness ratio Cleanliness Analysis Automatic Focusing Fast Recognition
YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES
YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES
YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES
YES YES YES YES YES YES

Máy kiểm tra đặc tính bột

Model Measurement Range
PowderPro A1 PowderPro A1 Physical characteristics of powder samples
PowderPro M1 PowderPro M1 Physical characteristics of powder samples
BeDensi T Series BeDensi T Series Tapped density
BeDensi B1-S BeDensi B1-S Bulk density
BeDensi B1 BeDensi B1 Bulk density
HFLow-1 HFLow-1 Hall flow rate
Bulk Density Tapped Density Powder Flow Rate Test Multiple Samples Simultaneously Metal Powder Automatic Operation Angle of Repose Angle of Fall Angle of Spatula Dispersibility Angle of Slide Sieve Size Flowability Index Floodability Index Angle of Difference Compressibility Voidage
YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES
YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES
YES YES YES
YES YES
YES
YES

 • PowderPro M1 PowderPro M1

  Tên vẫn còn nguyên bột thủ TesterPowder M16 là phiên bản cơ bản của Pro A1.Nó có thể thực hiện cùng một thước đo và phân tích bột Pro A1 qua thủ tục.

  Tìm hiểu thêm
 • BeDensi B1-S BeDensi B1-S

  Hệ thống đo khối lượng lớn Bebelis B1-S dùng phương pháp đo mức năng lượng Scott để đo lượng lớn của nhiều thứ bột kim loại.Tiêu chuẩn sản xuất của Bezier B1-S khớp với tiêu chuẩn GB/ T5060-19885 (ISO 32...

  Tìm hiểu thêm
 • BeDensi B1 BeDensi B1

  Hệ thống kiểm tra mật độ lượng lớn của Bebelis B1 sử dụng phương pháp cung khai thác tự nhiên.Giá trị sản xuất của nó đáp ứng yêu cầu của GB / T16913.3-1997- Phần III: Số lượng lớn.

  Tìm hiểu thêm
 • No.9, Ganquan Road, Jinquan Industrial Park, Dandong, Liaoning, China.
  No.9, Ganquan Road, Jinquan Industrial Park, Dandong, Liaoning, China.
 • 86-415-6163800
  86-415-6163800